This movie requires Flash Player 9

تست

شاتکریت

بتنی که با طرح اختلاط مخصوص ساخته شده، با پاشش سریع روی سطوح و بدون نیاز به قالب بندی اجرا می­شود؛ بتن پاشیده یا شاتکریت نامیده می­شود. استفاده از طرح اختلاط مناسب سبب به حداقل رسیدن مصالح بازگشتی، استفاده متوالی و بدون توقف پمپ شات می­گردد. شاتکریت امروزه در دنیا به دو صورت مورد استفاده قرار